Bárta & Bárta
Jeronýmova 136
Lomnice nad Popelkou
matej@bartabarta.cz

© Bárta & Bárta, 2016
d & m © Matěj Bárta, 2016
NOVINKY
NABÍZÍME
REALIZACE
OCENĚNÍ
REFERENCE
E-OBCHOD
KONTAKT
AKCE – výrazné slevy na naše PUBLIKACE
Více k cenám najdete
ZDE


Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách
Reprezentativní publikace poskytuje první odborné syntetické zpracování umělecké produkce na tomto území v období od počátku 17. století do druhé poloviny 18. století. Poukazuje na specifičnost rozsáhlé umělecké produkce regionu, kdy vedle regionálních umělců jsou sledováni tvůrci jako Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun či Jan Blažej Santini-Aichel a jejich odkaz, s nímž se vyrovnávali jak jejich lokální současníci, tak i nadcházející umělecká generace. Některá díla jsou zde prezentována zcela poprvé.
Kromě obsáhlých studií zaměřených na uměleckohistorickou reflexi regionu, barokní malířství, nástěnnou malbu, řezbářskou a sochařskou tvorbu, umělecké řemeslo a architekturu, doprovázených množstvím vyobrazení, jsou vybraná díla analyzována v samostatných heslech. Bohatě ilustrovaná velkoformátová publikace je výsledkem práce týmu historiků z předních institucí České republiky.
Kniha je vydána u příležitostí stejnojmenné výstavy v Masných krámech v Plzni.

Editoři: Andrea Steckerová, Štěpán Vácha
Autoři: Jakub Bachtík, Richard Biegel, Irena Bukačová, Viktor Kovařík, Hedvika Kuchařová, Petr Macek, Martin Mádl, Jan Mergl, Andrea Steckerová, Terezie Šiková, Jan Štěpánek, Libor Šturc, Štěpán Vácha, Petra Zelenková
Nakladatel: Studio JB v Lomnici nad Popelkou ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni
Grafická úprava: Jaroslav Bárta, Matěj Bárta
Počet stran: 364
Vazba: V 8
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-86512-56-3

B & B: Grafická úprava, sazba, předtisková příprava

Ivan Lutterer (1954–2001)
Fotografická monografie představuje dosud nepublikované fotografické dílo předčasně zesnulého autora. Ivan Lutterer s vysokou obrazovou kulturou zachycuje citlivě situace zcela všední, obyčejné, které jsou esencí českého bytí v té době. Jemné dotyky reality s o to větší výpovědní silou poodkrývají významy skryté v tom každodenním, v tom co je přehlížené, opomenuté, na okraji. V knize jsou např. fotografie ze souborů Stromovka (1975), Malá říčka (1975), Rýchory (1978), Malostranské dvorky (1976–1991), Děti (1983), Karneval (1979–1980), Boudy (1978–1980), Silvestr (1980–1981), Praha 1991–1991.

Formát 240 x 297 mm, 160 stran, vazba V8, 115 černobílých fotografií, editor Jaroslav Bárta, text Helena Musilová, překlad Derek Paton, čeština a angličtina
Rok vydání: 2014
ISBN 978-80-86512-53-2

B & B: Redakce, grafická úprava, sazba, předtisková příprava
Rudolf Volráb (1933–1969)
Monografie malíře, kreslíře a grafika Rudolfa Volrába shrnuje tvorbu předčasně zesnulého progresivního umělce, jehož odvážně barevná díla a nekonvenční přístupy v práci s figurou a prostorem výrazným způsobem zasáhly do českého výtvarného dění konce šedesátých let 20. století. Představuje Rudolfa Volrába jako sebevědomého a progresivního autora, kterému právem patří důležité místo v příběhu českých dějin umění.

Formát 230 x 290 cm, vázaná vazba s přebalem, 168 stran,
129 reprodukcí, editor Jaroslav Bárta, texty Helena Musilová
a Marie Klimešová, úplný soupis díla, angl. resumé.
ISBN 978-80-86512-52-5
Rok vydání: 2013

B & B: Soupis díla, reprodukce celého díla, redakce, grafická úprava, sazba, předtisková příprava publikace
Lomnice nad Popelkou pohledem do minulosti
Kniha ukazuje podobu města a jeho života do začátku padesátých let minulého století na více než pěti stech fotografiích, pohlednicích a dobových materiálech. Kniha je členěna do 16 kapitol zabývajících se popisem města, jeho jednotlivých částí, významných budov, průmyslu, živností, obchodů, restaurací a hostinců, školství, spolků a spolkové činnosti, sportovních aktivit, železniční a silniční dopravy, různých společenských událostí, ale i hory Tábor a obcí, které jsou dnes součástí města Lomnice nad Popelkou. Všechny tyto tematické okruhy postihují texty od J. Drahoňovského ml., J. Kaplana, V. Koblížka a L. Morávkové. Fotografie pochází zejména ze sbírek Z. Devátého, J. Kodejšky, J. Kordíka, K. Škopka a Městského muzea a galerie v Lomnici nad Popelkou.

Klient: Město Lomnice nad Popelkou
Vydal:
Jaroslav Bárta, Studio JB
Formát: 22,5 x 31 cm, 208 stran, česky, pevná vazba,
ISBN-EAN: 978-80-86512-50-1
Rok vydání: 2012

B & B: Grafická úprava, sazba, předtisková příprava knihy,

Rudolf II. a mistři grafického umění
Katalog ke stejnojmenné výstavě v Národní galerii v Praze v Palíci Kinských 19. 12. 2012 – 26. 5. 2013. Katalog 58 reprodukcí zahrnujících grafickéhé umění, které se úzce váže k působení císaře Rudolfa II. a jeho dvora.

Klient:
Národní galerie v Praze
Editoři: Alena Volrábová, Blanka Kubíková
Formát: 23 x 29 cm, 208 stran, česko-anglicky, brožovaná vazba,
ISBN-EAN:
Rok vydání: 2012

B & B: Grafická úprava, sazba, předtisková příprava knihy, plakátů, pozvánky, bannerů, grafické řešení výstavy
Vinohrady, dobrá čtvrť pro dobré bydlení
Doprovodná publikace k výstavě konané ve dnech 10.10.2012 -
5. 5. 2013 v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy.

Poutavý průvodce zachycující dynamický rozvoj Vinohrad, nové čtvrti za městskými hradbami.

Klient:
Muzeum hlavního města Prahy
Formát: 22,5 x 31 cm, 144 stran, česko-anglická, pevná vazba, mapová příloha.
ISBN-EAN: 978-80-85394-91-7
Rok vydání: 2012

B & B: Grafická úprava, sazba, předtisková příprava knihy, plakátů, letáku a pozvánky, grafické řešení výstavy
Žižkov, svéráz pavlačí a strmých ulic
Doprovodná publikace k výstavě konané ve dnech 10.10.2012 -
5. 5. 2013 v hlavní budově Muzea hlavního m?sta Prahy.

Publikace je zajímavým historickým obrazovým průvodcem ulicemi a zákoutími Žižkova, jeho hospodářským a společenským životem zhruba od poloviny 19. století až do asanace v 70. letech 20. století.

Klient:
Muzeum hlavního města Prahy
Formát: 22,5 x 31 cm, 144 stran, česko-anglická, pevná vazba, dvě mapové přílohy.
ISBN-EAN: 978-80-85394-90-0
Rok vydání: 2012

B & B: Grafická úprava, sazba, předtisková příprava knihy, plakátů, letáku a pozvánky, grafické řešení výstavy